Náhled aplikace

Grafické zobrazení stolů

Stoly jsou v systému zobrazeny dle skutečného umístění. Každý stůl lze pojmenovat.

Objednání stolu

Pro přidání objednávky pro určitý stůl, jednoduše klikněte na stůl a pak klikněte na objednaný sortiment.

Zobrazení / editace účtu pro stůl

Kliknutím na stůl můžete kdykoliv zjistit, co bylo objednáno, případně upravit účet.

Rozúčtování za celý stůl i jednotlivě

Platbu lze provést za celý stůl nebo i po částech. 

Denní tržby

Přehled denních tržeb si můžete vytisknout kdykoliv během dne, i bez uzavření dne. 

Inventura

Pro jednoduché předání směn, lze kdykoliv vytvořit inventuru. Inventuru je možno následně přenést i do účetního programu Pohoda.

Přehled starších inventur

Až 50 starších inventur můžete sledovat v historii inventur. Tyto inventury lze v případě potřeby jednoduše přenést do účetního programu Pohoda.

Nastavení dlaždicového zobrazení

 

Nastavení uživatelů

Přiřazení viditelnosti jednotlivých skladů a členění, práv pro jednotlivé agendy dokladů, nastavení tiskárny a další.